Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв наадмын өмнө ашиглалтад орно. Эх орондоо дэлхийн түвшний эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авдаг болно.

Blog Single

Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв наадмын өмнө ашиглалтад орно. Эх орондоо дэлхийн түвшний эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авдаг болно.


Бусад нийтлэлүүд