Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв наадмын өмнө ашиглалтад орно. Эх орондоо дэлхийн түвшний эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авдаг болно.

Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв наадмын өмнө ашиглалтад орно. Эх орондоо дэлхийн түвшний эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авдаг болно.

ҮОЭТ-ийн ажлын явцтай газар дээр нь танилцлаа

ҮОЭТ-ийн ажлын явцтай газар дээр нь танилцлаа

Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулах МОН-8 төслийн 2019.03.11-2019.03.15 хоронд 7 хоногийн үйл ажиллагааны тайлан

Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулах МОН-8 төслийн 2019.03.11-2019.03.15 хоронд 7 хоногийн үйл ажиллагааны тайлан

Үндэсний оношилгоо эмчилгээний төвд Эрүүл мэндийн сайд Д.Сарангэрэл болон холбогдох албаныхан танилцлаа

Үндэсний оношилгоо эмчилгээний төвд Эрүүл мэндийн сайд Д.Сарангэрэл болон холбогдох албаныхан танилцлаа

Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулах МОН-8 төслийн хүрээнд нийлүүлэгдэх автомашинуудын товч мэдээлэл

Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулах МОН-8 төслийн хүрээнд нийлүүлэгдэх автомашинуудын товч мэдээлэл

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН                                                                              2018.11.17 - 2018.11.24

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН 2018.11.17 - 2018.11.24

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВД НИЙЛҮҮЛЭГДЭХ ПРОГРАММ ХАНГАМЖИД ХЭРЭГЛЭГДЭХ МЭДЭЭЛЭЛ БЭЛТГЭХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВД НИЙЛҮҮЛЭГДЭХ ПРОГРАММ ХАНГАМЖИД ХЭРЭГЛЭГДЭХ МЭДЭЭЛЭЛ БЭЛТГЭХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.